HÅLLBART KAPITALS DIGITALA BOKCIRKEL

LÄS OCH LÄR!

Beta av din läslista med hjälp av Hållbart Kapitals bokcirkel! Det är mycket man vill hinna läsa, men när ska det bli av? Nu har du chansen att ta tag i några av de där böckerna som fastnat i hyllan och samtidigt vidga perspektiven i samtal med andra. Tillsammans fördjupar vi vår kunskap och kompetens om viktiga hållbarhetsfrågor, och reflekterar över dem ur ett finansmarknadsperspektiv. Böckerna i Hållbart Kapitals bokcirkel är skrivna av forskare och vänder sig till en bredare publik. Varmt välkommen!

Jag ser fram emot din intresse anmälan som du enkelt fyller i här via Typeform:

I de snabba nyhetsflödenas tid är det viktigt att också stanna upp och fördjupa sig. Den här bokcirkeln ger möjlighet till kompetensutveckling och gemensamt lärande. Nyfikna  ocn pålästa medarbetare är en stor tillgång för både små och stora organisationer.