Investera i en radonsanering

Är man fastighetsägare vill man inte riskera att ens fastighet har för höga halter radon inomhus. Anledningen till det är att det finns stora hälsorisker med det. Därför kan en ordentlig och professionell radonsanering behövas för att komma tillrätta med problemet.

Ta bort radon

Det är inte helt ovanligt att ha förhöjda halter radon i en fastighet och anledningarna till det kan vara många. Det kan exempelvis bero på att byggnaden är uppförd på en grund som är rik på radon, vars gaser tränger in i fastigheten. Att byggnaden är byggd med material som avger radongas är inte heller ovanligt. Oavsett orsaken till den förhöjda halten radon, är det viktigt att ta itu med det och investera i rätt åtgärder. Radongas kan nämligen bidra till lungcancer, vilket är den främsta anledningen till att det nu mera är förbjudet att använda byggmaterial som avger radongas. Läs mer här om vad radon är och hur det påverkar oss.

Investera

Relaterade inlägg